Uncategorized

เลื่อน กิจกรรมเดินคัดค้านแม่วงก์

ติดตามรายละเอียดการเดินครั้งใหม่และเรื่องอื่นๆคลิกที่นี่

นายสมิทธ์ ตุงคะสมิต ประธานเครือข่ายอาสาเพื่อสิ่งแวดล่้อม Green Move Thailand และในฐานะผู้ริเริ่มการรณรงค์บน Change.org เพื่อยุติเขื่อนแม่วงก์ ได้ออกแถลงการณ์ ประกาศเลื่อนกิจกรรม “เดิน-ยื่น-หยุดเขื่อนแม่วงก์” ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 ออกไปก่อน

โดยแถลงการณ์ระบุว่า ในช่วงระยะเวลากว่า 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุการณ์เคลื่อนไหวทางการเมืองในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งยังผลมาสู่ความไม่สะดวกบางประการต่อการจัดกิจกรรมดังกล่าว ตนเองพร้อมด้วยทีมอาสาสมัครเครือข่าย Green Move Thailand จึงได้ตัดสินใจ ”เลื่อนกิจกรรม” ครั้งนี้ออกไป ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

1. เราเห็นความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้ร่วมเดินเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะเราเชื่อว่าการต่อสู้ครั้งนี้ยังต้องผ่านอีกหลายวาระของเวลา เราจึงไม่ต้องการนำพลังบริสุทธิ์มาเสี่ยงโดยไม่จำเป็น ไม่ว่าเหตุผลใดใดทั้งสิ้น

2. เราแสดงจุดยืนมาโดยตลอดว่า เราคือเสียงบริสุทธิ์ของประชาชนที่หวงแหนสิ่งแวดล้อมไทยเท่านั้น ดังนั้นเราจึงมีความจำเป็นที่ต้องระมัดระวังให้ทุกการเคลื่อนไหวของเราไม่ถูกชักจูงให้เป็นเรื่องของประเด็นทางการเมือง และ

3. เรายังยืนยันว่า เราต้องการทำภารกิจที่วางไว้ให้ลุล่วง เราต้องการยื่น 100,000 เสียงของประชาชนผู้รักสิ่งแวดล้อม ที่ลงชื่อผ่าน www.change.org/maewongdam ไปให้ถึงรัฐบาลและองค์การสหประชาชาติให้สำเร็จ

ทั้งนี้ด้วยเหตุการณ์ปัจจุบัน เป็นการยากที่เราจะทำภารกิจให้ลุล่วงไปได้ เพราะสถานที่ทั้งสองแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับเหตุการณ์ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น และยังเป็นพื้นท่ี่ที่มีการประกาศใช้พรบ.ความมั่นคง ซึ่งไม่เอื้อต่อการทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมของพวกเรา

“อย่างไรก็ตาม เรายังยืนยันว่า เราจะยัง “เดิน” ไปด้วยกัน เพื่อ “ยื่น” เสียงของประชาชนที่ต้องการปกป้องผืนป่าตะวันตก และเราจะ “หยุด” เขื่อนแม่วงก์ไม่ให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทย เรายังมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมนี้ต่อไปให้สำเร็จตามเจตนารมณ์ตั้งต้นย่างไม่บิดพลิ้ว…

…เราสัญญาว่าจะกลับมาโดยเร็วที่สุด หลังจากที่เหตุการณ์บ้านเมืองกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับความเข้าใจและแรงสนับสนุนที่จะร่วมต่อสู้กันต่อไป” นายสมิทธ์ กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามรายละเอียดการเดินครั้งใหม่และเรื่องอื่นๆคลิกที่นี่

Written by
Change.org
October 16, 2013 9:49 am