สนับสนุน Change.org

รายละเอียดการโอนเงินสนับสนุน Change.org ผ่านบัญชีธนาคาร

โอนเงินในจำนวนที่ต้องการให้ Change.org ผ่าน

บัญชีชื่อ: กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม โดย มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขาถนนรัชดาภิเษก 2

เลขที่บัญชี : 075 214248 3

จากนั้นเป็นขั้นตอนที่ ***สำคัญมาก*** รบกวนช่วยส่งรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

  1. ส่งหลักฐานการโอนเงินให้กับ Change.org ทางอีเมล Changers.th@change.org
  2. พร้อมส่งข้อมูลเกี่ยวกับคุณดังต่อไปนี้ เพื่อให้เราสามารถส่งรายงานความคืบหน้าการรณรงค์ต่างๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเงินของคุณ
    • ชื่อ
    • นามสกุล
    • อีเมล์
    • เบอร์โทรศัพท์ (ถ้าสะดวก) ในกรณีที่เราอยากเชิญคุณมาร่วมกิจกรรมต่างๆ สำหรับผู้สนับสนุน Change.org โดยเฉพาะ

>> เงินของคุณจะถูกนำไปใช้สนับสนุนการทำงานของมูลนิธิ Change.org Charitable Foundation เพื่องานรณรงค์ในประเทศไทย และช่วยให้คนธรรมดายังคงมีพื้นที่สาธารณะไว้ใช้สร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ตามที่ต้องการต่อไป

>> ยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองเพื่อขอลดหย่อนภาษีได้

 

Written by
hatailimprayoonyong
พฤษภาคม 24, 2017 4:33 am