Uncategorized

สัมภาษณ์พิเศษ อาจารย์ สมิทธ์ ตุงคะสมิต เจ้าของเรื่องรณรงค์ยุติเขื่อนแม่วงก์

http://on.fb.me/1bcxEoz

ก่อนหน้านี้รัฐบาลเตรียมออกสื่อว่าพร้อมเริ่มโครงการ แต่เสียงของพวกเราทุกคนทำให้ต้องมีการกลับหลังหัน ซึ่งผมถือว่าขณะนี้เราสามารถหยุดโดมิโนตัวสำคัญในการสร้างเขื่อนในป่าเขตอนุรักษ์ได้สำเร็จ แต่ตราบใดที่รัฐบาลยังไม่ประกาศยกเลิกโครงการนี้อย่างเป็นทางการ ผมคิดว่าเราก็ยังไม่สามารถไว้่วางใจได้

ด้วยเหตุนี้ผมจึงได้ต่อยอดการณรงค์ครั้งนี้ โดยการก่อตั้งเครือข่ายอาสาเพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Move Thailand  ซึ่งเป็นเครือข่ายอาสาของประชาชนทั่วประเทศที่จะทำงานเพื่อสิ่่งแวดล้อม  โดยมีจุดยืนสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมและชุมชน

กรีนมูฟจะทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบนโยบายสาธาณะด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะโครงการจัดการน้ำ  3.5 แสนล้านบาท ซึ่งโครงการนี้มีโครงการสร้างเขื่อนในป่าอนุรักษ์กว่า 20  แห่ง

เห็นได้ว่าภารกิจนี้หนักหนาสาหัสมากครับ เขื่อนแม่วงก์เป็นเพียงก้าวแรก แต่ยังมีอีกหลายประเด็นที่กำลังรออยู่  และผมต้องการความร่วมมือร่วมใจจากทุกคน เพืื่อให้การพัฒนาที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ในระหว่างนี้ผมและทีมงานจะลงพื้นที่อย่างต่อเนืื่อง และผมอยากให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อม เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม เราจะออกมารวมพลังกันอีกครั้ง

ร่วมกันส่งเรื่องนี้ต่อใหักับคนรู้จักโดยคลิกที่นี่ http://on.fb.me/1bcxEoz
สมิทธ์ ตุงคะสมิต

Written by
Change.org
November 8, 2013 5:23 am