Uncategorized

สัมภาษณ์พิเศษ “ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ” ผู้เริ่มรณรงค์ “คัดค้านการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก”

change.orgที่มีครร่วมคัดค้านกว่า20,000คนที่ได้ส่งมอบลายชื่อและเหตุผลการคัดค้านให้รมต.พงษ์เทพ เทพกาญจนา

ปัจจุบันรมต.ศึกษาธิการได้แต่งตั้งกรรมการเครือข่ายการศึกษาทางเลือก โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนชุมชน โดยมีตัวแทนจากผอ.โรงเรียนขนาดเล็ก ตัวแทนสภาการศึกษาทางเลือก ผู้แทนสพฐ.และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดทำนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก การศึกษาทางเลือกโดยการมะส่วนร่วมของชุมชนและภาคีต่าง มีการประชุมหลายครั้ง เตรียมที่จะเสนอให้กับรมต.กระทรวงศึกษาธิการในลำดับต่อไป

3. รู้สึกอย่างไรที่ได้ลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงกับ  Change.org  และขอให้เชิญชวนคนธรรมดามาสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยค่ะ

เดิมก็รณรงค์อย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังเป็นที่รับรู้ในวงแคบ เมื่อร่วมรณรงค์กับchange.orgทำให้เป็นที่รับรู้ในวงที่กว้างขวางขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ประเด็นการยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเป็นที่รับรู้ของสังคม ทำให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมสนับสนุนและที่สำคัญกระทรวงศึกษาธิการต้องยุติการยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

จึงอยากเสนอกับทุกท่านที่ต้องการรณรงค์ประเด็นปัญหาต่างๆให้สาธารณะชนได้รับรู้ในวงกว้าง เป็นการสร้างการสนับสนุนจากสังคม พัฒนาประเด็นของเราให้เป็นประเด็นสาธารณะได้อย่างง่ายๆและได้ผลโดยสร้างการรณรงค์ผ่านchange.org ท่านจะรู้ว่ามีผู้คนในสังคมที่ยินดีร่วมกับท่านมากมายและพลังจากคนหลายๆคนนี่เองที่จะร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงไปกับท่านด้วย

Written by
Change.org
December 24, 2013 3:10 am