Uncategorized

สัมภาษณ์ “ประมนต์ สุธีวงศ์” เจ้าของแคมเปญ “ขอล้านชื่อหยุดกฎหมายล้างผิดคดีโกง

image
สัมภาษณ์พิเศษ คุณประมนต์  สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอรัปชั่นแห่งประเทศไทย  ในฐานะผู้เริ่มรณรงค์ “ขอล้านชื่อหยุดกฎหมายล้างผิดคดีโกง” www.change.org/noamnesty ที่มีผู้ร่วมลงชื่อมากกว่า 600,000  คน มากที่สุดในประวัติศาสตร์เว็บchange.org ภูมิภาคเอเชีย

Q.  ช่วยแนะนำตัวค่ะ

A. ผมประมนต์ สุธีวงศ์ ตอนนี้ทำหน้าที่เป็นประธานองค์กรต่อต้านคอรัปชั่นแห่งประเทศไทย   โดยคณะของเราทำงานมาได้ประมาณ 3  ปีแล้ว เพื่อทำการต่อต้านการคอรัปชั่นในประเด็นต่างๆ

Q.  ทำไมถึงทำแคมเปญนี้บน  Change.org

A.   พอดีมีเรื่อง พรบ.นิรโทษกรรมเกิดขึ้น  โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านขั้นตอนของรัฐสภา ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพรบ.ให้มีการนิรโทษผู้ทำผิดทุจริตในคดีต่างๆ รวมถึงกรณีคดีการคอรัปชั่น ซึ่งทางองค์กรเราเห็นว่าไม่ถูกต้อง จึงออกมาคัดค้าน และได้ทราบถึง www.change.org อยู่แล้วว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ เพราะมีผู้ใช้เยอะ เลยบอกคณะทำงานว่ากระบวนการที่เราจะล่ารายชื่อผู้ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้   ควรทำผ่าน Change.orgเพื่อให้ผู้ที่มีจิตใจคัดค้านเรื่องนี้มาลงชื่อร่วมกัน

 

Q.การตอบรับและความคาดหวังหลังการรณรงค์

A. หลังจากรณรงค์ไปแล้วได้รับการตอบรับดีมาก  โดยมีผู้ร่วมลงชื่อกว่า 600,000  คน  แต่เราก็หวังว่าจะถึง 1 ล้านคนตามที่ตั้งเป้าไว้  โดยคาดหวังว่าการรณรงค์ครั้งนี้จะช่วยมีส่วนในการยับยั้งการออกพรบ.นิรโทษกรรมฉบับนี้ ซึ่งก็เป็นไปตามนั้นเพราะหากติดตามข่าว จะเห็นได้ว่า ทางรัฐบาล และสภาผู้แทนราษฎรพยายามยับยั้งและถอนกฎหมายที่เหลือออกแล้ว  แต่ขณะนี้ฉบับที่มีการแก้ไขอยู่ที่วุฒิสภาก็หวังว่าวุฒิสภาจะไม่รับไว้พิจารณาและส่งเรื่องกลับมาให้รัฐบาล

Q. จะมีการนำรายชื่อผู้ร่วมลงชื่อไปขับเคลื่อนอย่างไร

A.  รายชื่อที่ทุกคนที่มาชื่อไว้ คงมีการใช้ประโยชน์หลายทาง โดยลำดับแรกจะมีการส่งรายชื่อให้รัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลและรัฐสภารู้ว่ามีคนไม่เห็นด้วยจำนวนเท่าใด และสองในอนาคตอาจจะมีเรื่องที่ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญ เพราะอาจจะมีบางเรื่องที่ต้องมีการตีความกันว่าอะไรถูกอะไรผิด

Q. อยากฝากอะไรถึงผู้ร่วมลงชื่อ

A. ผมขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมลงชื่อที่มีจิตใจเดียวกันมาร่วมกับพวกเราและแสดงความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์มาก เพราะทำให้คนที่เกี่ยวข้องรับทราบว่ามีคนที่ไม่เห็นด้วยเป็นจำนวนเท่าใด  และเราก็หวังว่าในอนาคตหากเรามีการรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่นอื่นๆ ก็จะหวังว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกคนอีกครั้ง

ทั้งนี้แม้ว่าหากกฎหมายฉบับนี้ไม่ผ่านสภา แนวทางการรณรงค์ต้านการคอรัปชั่นก็ยังมีอยู่   เพราะเราอยากเห็นการแก้ไขปัญหาคอรัปชั่นอย่างถาวร    โดยให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตต้องมีความเข้มข้น และมีการปรับปรุงกฎหมายให้สามารถเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษได้อย่างรวดเร็ว

“เหตุที่เรารณรงค์ต่อต้านการคอรัปชั่นเพราะไม่อยากเห็นการคอรัปชั่นเกิดขึ้นในสังคมไทยอีกต่อไป  เพราะเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นเป็นการโกงภาษีของประชาชน เงินที่เป็นของรัฐที่มาจากภาษีของเรา แทนที่จะได้นำไปใช้ประโยชน์กลับถูกเบียดเบียนไป…

….การที่ประชาชนคนไทยออกมาต่อต้าน คัดค้าน ทำให้เห็นว่าเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องที่คนไทยยอมรับไม่ได้ และเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับพวกเราทุกคน เพื่อความก้าวหน้าและความมั่นคงของประเทศ”

 

ติดตามการรณรงค์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่องได้ที่ www.change.org/noamnesty

สัมภาษณ์พิเศษโดยทีมงาน change.org

 

Written by
Change.org
December 24, 2013 2:10 pm