Uncategorized

สัมภาษณ์พิเศษ “แนนซี่ กิ๊บสัน” หนึ่งในทีมรณรงค์ “ยุติการบริโภคหูฉลาม”

เป็นการรณรงค์เชิงบวกคือขอให้ถอดหูฉลามออกจากเมนู เพื่อประโยชน์สุขภาพของลูกค้า และยังตั้งอยู่บนเสียงสนับสนุนของประชาชนที่ร่วมลงชื่อ ทำให้ได้รับการตอบรับจากโรงแรมต่างๆ โดยเกือบ1 ปีที่ผ่านมา มีโรงแรมต่างๆได้รับและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้กว่า 50  โรงแรมทั่วประเทศ ที่ประกาศว่าจะไม่มีการเสิร์ฟหูฉลามอีกต่อไปแล้ว

3. รู้สึกอย่างไรที่ได้ลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงกับ  Change.org  และอยากจะเชิญชวนคนธรรมดามาร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน

รู้สึกว่าประสบความสำเร็จเกินคาด  เพราะความจริงแล้วการรณรงค์ให้ยุติบริโภคหูฉลามมีมาอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย แต่อาจจะพูดได้ว่าท่ี่กลายเป็นประเด็นสาธารณะจริงๆก็ภายหลังจากการที่มีการรณรงค์ผ่าน  Change.org  ซึ่งน่าจะเกิดจากการรณรงค์ที่เกิดขึ้นได้เปิดโอาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วม และไม่ใช่เรื่องของนักอนุรักษ์อย่างเดียวอีกต่อไป แต่เป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องรักและหวงแหนธรรมชาติ ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเทรนด์ที่ประกอบการและ ผู้บริโภคต่างมาสนใจอาหารสุชภาพที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมทำให้การรณรงค์สำเร็จมากยิ่งขึ้น


อยากให้ทุกคนมาร่วมรณรงค์ด้วยกัน เพราะพลังประชาชนถือว่าสำคัญมาก ยกตัวอย่างเช่น กรณีโรงแรมสวิส เลอ คองคอร์ด ซึ่งเป็นโรงแรมแรกที่ตอบรับการรณรงค์ของเรา ที่ในตอนแรกโรงแรมมืทีท่าไม่อยากคุยกับเราในเรื่องนี้มากนัก  แต่พอได้มีการรณรงค์มีประชาชนร่วมลงชื่อถึงโรงแรมโดยตรง  ก็ทำให้โรงแรมกลับหลังหันประกาศถอดหูฉลามออกจากเมนูทันที  เพราะฉะนั้นเสียงของทุกคนมีความหมาย เมื่อหลายเสียงรวมกันยิ่งทำให้เสียงเรียกร้องดังขึ้น  จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตามมาในที่สุด

Written by
Change.org
December 24, 2013 2:38 am