Uncategorized

หยุด U-NET สำเร็จแล้ว

ในส่วนของพลังนักศึกษาที่มีการรวมตัวกันนั้น ก็จะยังมีการทำงานด้วยกันต่อไป  โดยจะมีการรวมตัวกันเป็น  “กลุ่มเฝ้าระวังเรื่องการศึกษาไทย”  พวกเราเชื่อว่าหากนักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาด้วย เราจะได้มีส่วนในการพัฒนาระบบการศึกษา และผู้ใหญ่จะได้รับฟังเสียงของพวกเรา เพราะการศึกษาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคนตั้งแต่เด็กจนโต  หากปล่อยศธ.จัดการตามลำพังก็จะล้มเหลวแบบที่เป็นอยู่อีก  ร่วมเป็นพลังเพื่อติดตามเรื่องการศึกษาไทยด้วยกันนะครับ

คุณก็สามารถเริ่มเรื่องรณรงค์ของตัวเองได้ที่นี่

Written by
Change.org
May 7, 2014 9:04 am