นโยบาย

คุณทำให้ Change.org ทรงพลังได้ด้วยการลงมือแก้ปัญหาต่างๆในโลกที่คุณเห็นว่าสำคัญ

เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาแพลตฟอร์มแห่งนี้ให้เป็นพื้นที่เปิด ปลอดภัย และทรงพลังสำหรับทุกคน นโยบายของเราสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ปกป้องคุณและชุมชนโดยรวม และช่วยให้คุณสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ

รายนโยบายของ Change.org
Written by
February 20, 2018 6:49 pm