ข้อตกลงการใช้บริการ

ภารกิจของ Change.orgคือส่งเสริมพลังให้ผู้คนจากทุกที่ทั่วโลกเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาต้องการเห็น เราเป็นแพลตฟอร์มแบบเปิด เพราะเราเชื่อว่าเราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้เกิดขึ้นได้มากกว่าเดิม เมื่อผู้คนจากภูมิหลังและมุมมองที่หลากหลายสามารถเข้าร่วมสนทนากันได้ เราจำเป็นต้องมีกฎเพื่อให้แพลตฟอร์มนี้ปลอดภัยสำหรับท่าน สำหรับเราและสำหรับชุมชน ข้อกำหนดการบริการนี้ให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มและบริการของเรา

Table of Contents
 1. บัญชีของผู้ใช้

  ท่านจำเป็นต้องมีบัญชีเพื่อการทำกิจกรรมส่วนใหญ่บนแพลตฟอร์มนี้เก็บรหัสผ่านของท่านให้ปลอดภัย เนื่องจากท่านคือผู้ที่รับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับประวัติของท่าน หากท่านสงสัยว่ามีบุคคลอื่นใดกำลังใช้งานบัญชีของท่านอยู่ กรุณาแจ้งให้เราทราบ ท่านต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปีหรือมากกว่านั้นเพื่อใช้งาน Change.org

  เมื่อท่านได้ลงนามหรือสร้างคำร้องการรณรงค์ผ่านแพลตฟอร์มของเรา จะมีการสร้างบัญชีขึ้นสำหรับท่าน กิจกรรมการรณรงค์ที่ท่านเข้าร่วมทุกกิจกรรมจะถูกผูกกับบัญชีนี้ เมื่อกล่าวคำว่า “การรณรงค์” เราหมายถึง คำร้องการรณรงค์ กิจกรรมทั้งหมดที่ท่านสามารถทำได้เพื่อส่งเสริมการรณรงค์ของท่านผ่านแพลตฟอร์มของเรา หรือผ่านเว็บไซต์และบริการของบุคคลภายนอก และการกระทำอื่นใดผ่านทางแพลตฟอร์มของเรา

  เมื่อเริ่มสร้างบัญชีของท่าน ท่านต้องกรอกข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ รวมถึงที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องใช้งานได้ท่านคือผู้รับผิดชอบโดยสมบูรณ์ต่อบัญชีของท่านรวมทั้งกิจกรรมใดก็ตามที่เกิดขึ้นกับบัญชีของท่าน รวมถึงอันตรายหรือความเสียหายใดๆ (ต่อเราหรือบุคคลอื่นใดก็ตาม) ที่เกิดขึ้นเมื่อมีบุคคลอื่นใช้งานบัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน ซึ่งหมายความว่าท่านต้องระมัดระวังรักษารหัสผ่านของท่าน ท่านต้องไม่โอนถ่ายสิทธิในการใช้งานบัญชีของท่านให้บุคคลอื่นใด หรือใช้งานบัญชีของบุคคลอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลเหล่านั้น แจ้งให้เราทราบโดยทันทีหากท่านทราบว่ามีบุคคลอื่นใดอาจกำลังใช้งานบัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน โดยการติดต่อเราผ่าน ศูนย์ให้ความช่วยเหลือของเราที่ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

  แพลตฟอร์ม Change.org มีไว้สำหรับผู้ใช้ที่มีอายุอย่างน้อย 16 ปี หากท่านมีอายุน้อยกว่า 16 ปี ท่านจะไม่สามารถสร้างบัญชีด้วยตัวท่านเองได้ แต่เราสนับสนุนให้ท่านขอให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองของท่านสร้างการรณรงค์ที่ท่านสนใจให้แก่ท่าน หากเราทราบว่าท่านได้สร้างบัญชีด้วยตัวเองและท่านอายุน้อยกว่า 16 ปี เราจำเป็นต้องปิดบัญชีของท่าน

 2. กฎเรื่องเนื้อหาของผู้ใช้

  ท่านคือผู้รับผิดชอบสิ่งที่ท่านโพสต์ลงใน Change.org ท่านควรทำให้การรณรงค์และคำวิจารณ์ของท่านสอดคล้องกับแนวทางของชุมชนและกฎหมาย รวมทั้งเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เราสามารถปิดบัญชีของท่านได้หากท่านกระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกและเป็นการกระทำผิดร้ายแรง แม้เราจะไม่ต้องการดำเนินการดังกล่าว

  ปฏิบัติตามระเบียบของชุมชนดังต่อไปนี้: เมื่อโพสต์เนื้อหาใดๆ ท่านต้องปฏิบัติตามระเบียบชุมชน

  ปฏิบัติตามกฎหมายและเคารพสิทธิของผู้อื่น: ท่านไม่สามารถโพสต์เนื้อหาที่ละเมิดกฎหมายระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติของประเทศของท่านรวมทั้งกฎหรือระเบียบระดับนานาชาติ ท่านคือผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่ท่านโพสต์ผ่านแพลตฟอร์ม Change.org รวมทั้งผลของการโพสต์เนื้อหานั้นแต่เพียงผู้เดียว

  การบังคับใช้กฎโดย Change.org: หากเราได้รับการแจ้งเตือนว่าเนื้อหาของท่านละเมิดกฎหรือสิทธิของผู้อื่น(ตัวอย่างเช่น หากเชื่อได้ว่าเนื้อหานั้นเป็นการหมิ่นประมาทหรือละเมิดความเป็นส่วนตัว ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในการเผยแพร่ของบุคคลอื่น) หรือหากเราพบว่าเนื้อหาของท่านละเมิดแนวทางของชุมชนของเรา หรือหากเราเชื่อว่าเนื้อหาของท่านไม่เหมาะสมหรือควรได้รับการคัดค้าน เราจะสามารถนำเนื้อหานั้นออกจากแพลตฟอร์มของเราได้ หรือเราอาจจะทำการแก้ไขเพื่อให้เนื้อหาของท่านสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในกรณีส่วนมาก เราจะแจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกับท่านก่อนที่เราจะดำเนินการใดๆ เหล่านี้ต่อไป (แต่เราไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น)

  Change.org จะใช้ดุลยพินิจในการบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้เราจะสามารถยุติหรือระงับการอนุญาตต่อท่านในการใช้งานแพลตฟอร์มและบริการของเรา หรือปิดการใช้งานบัญชีของท่าน ณ เวลาใดก็ได้ และทั้งโดยที่มีและไม่มีการบอกกล่าว เราจะดำเนินการดังกล่าวหากท่านกระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้ในสาระสำคัญหรือซ้ำแล้วซ้ำอีก หรือหากท่านไม่ชำระค่าธรรมเนียมเมื่อถึงกำหนดหลังจากได้รับคำสั่งจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานภาครัฐ หรือเมื่อไม่มีความเคลื่อนไหวของกิจกรรมใดๆ เป็นระยะเวลาหนึ่ง หรือเมื่อเกิดประเด็นหรือปัญหาทางเทคนิคที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ หรือเมื่อท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฉ้อโกงหรือผิดกฎหมายใดๆ เมื่อเราทำการยุติการให้บริการดังกล่าวแล้ว เราจะสามารถลบบัญชี รหัสผ่าน และเนื้อหาของท่านได้ และเราจะสามารถกันมิให้ท่านเข้าถึงแพลตฟอร์มรวมทั้งเข้าใช้งานบริการของเราได้อีกต่อไปในอนาคต เนื้อหาของท่านอาจจะยังคงเข้าถึงได้บนแพลตฟอร์มแม้ว่าบัญชีของท่านได้รับการยุติหรือระงับไปแล้ว ท่านยอมรับว่าเราจะไม่ต้องรับผิดต่อท่านหรือต่อบุคคลภายนอกใดๆ เมื่อมีการยุติบัญชีของท่าน รวมทั้งการลบเนื้อหาของท่านหรือกีดกันมิให้ท่านเข้าถึงแพลตฟอร์มและการบริการของเราได้อีก

 3. การโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้

  ท่านคือผู้คงความเป็นเจ้าของเนื้อหาที่ท่านโพสต์ลงบน Change.orgแต่ท่านควรดำเนินการให้แน่ใจก่อนว่าท่านได้รับอนุญาตให้แบ่งปันเนื้อหานั้น เราได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเพื่อทำให้เนื้อหาของท่านในรูปแบบต่างๆ เข้าถึงได้ในที่สาธารณะ แก่บุคคลใดผ่านสื่อใดก็ได้ และบุคคลอื่นสามารถดำเนินการดังกล่าวได้เช่นกัน โปรดแน่ใจว่าท่านได้สำรองข้อมูลงานของท่านไว้ด้วย

  เนื้อหาที่ท่านส่งเข้าไปในแพลตฟอร์มไม่ใช่ข้อมูลลับ กล่าวคือ: เนื้อหาใดก็ตามที่ท่านส่งหรือโพสต์บน Change.orgมีแนวโน้มว่าจะเข้าถึงได้ในที่สาธารณะ รวมทั้งคำร้องการรณรงค์ที่ท่านสร้างขึ้น และคำวิจารณ์ของท่านต่อการรณรงค์ใดๆ ที่ท่านลงชื่อสนับสนุน (บนเว็บไซต์ Change.org, ในแอปต่างๆ และในหน้าสื่อสังคมออนไลน์) หรือบุคคลที่ท่านไม่รู้จักจะมองเห็นข้อความเฉพาะหรือเนื้อหาอื่นๆ ของท่าน กรุณาอย่าโพสต์เนื้อหาเหล่านั้น หากท่านไม่ต้องการให้มีการแสดงชื่อของท่านในที่สาธารณะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำร้องการรณรงค์นั้นๆ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่แสดงลายเซ็นของท่านแบบสาธารณะได้ กรุณาอ่าน นโยบายสิทธิส่วนบุคคล ของเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและแบ่งปันเมื่อท่านใช้งานแพลตฟอร์มนี้

  เนื้อหาที่ท่านโพสต์ (รวมถึงรูปภาพ) จะยังคงเป็นของท่าน และท่านอนุญาตให้เราใช้งานซ้ำรวมทั้งแบ่งปันเนื้อหานั้นได้: กล่าวคือ เมื่อท่านส่งหรือโพสต์เนื้อหาแล้วท่านอนุญาตให้เราแบ่งปันเนื้อหานี้กับบุคคลใดก็ได้ รวมทั้งเผยแพร่เนื้อหาลงบนแพลตฟอร์มและสื่อใดๆ และอนุญาตให้เราทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาตามที่เราเห็นสมควร (เช่น เพื่อความชัดเจนหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด) ตัวอย่างเช่น เราอาจจะทำให้หัวข้อการรณรงค์สั้นขึ้นเพื่อโชว์ในหน้าหลักของเว็บ เปลี่ยนรูปแคมเปญเพื่อให้มีคนเห็นเยอะขึ้น แชร์แคมเปญต่อให้สื่อมวลชน หรือลองบอกเล่าแคมเปญด้วยวิธีอื่นๆ อย่างการนำเสนอในรูปแบบของวีดีโอ ท่านยังอนุญาตให้เราอนุญาตผู้อื่นให้กระทำแบบเดียวกันกับเนื้อหาของท่านด้วย ในภาษาทางกฎหมาย ท่านอนุญาตให้เรามีสิทธิการใช้งานแบบไม่เฉพาะและไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ทั่วโลก (พร้อมสิทธิในการมอบสิทธิช่วงต่อแก่ผู้อื่น) ในการใช้งาน คัดลอก ผลิตซ้ำ ประมวลผล ปรับเปลี่ยน ตีพิมพ์ ส่งต่อ แสดงหรือแจกจ่ายเนื้อหาของท่านตามวิธีของสื่อหรือวิธีในการแจกจ่ายใดๆ หรือทั้งหมด (ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะพัฒนาต่อไป) ซึ่งหมายรวมถึงการทำให้เนื้อหาของท่านเข้าถึงได้โดยบริษัท องค์กร หรือบุคคลอื่นที่เป็นหุ้นส่วนกับ Change.org เพื่อการรวม เผยแพร่ แจกจ่าย หรือตีพิมพ์เนื้อหาบนสื่ออื่น ความสามารถและอำนาจทั้งหมดที่จำเป็นต้องมีในการอนุญาตให้เราใช้งานเนื้อหาที่ท่านส่งมาใดๆ ท่านยังยอมรับการใช้งานเนื้อหาของท่านในลักษณะดังกล่าวทั้งหมด โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ท่าน

  การแบ่งปันการรณรงค์: ยกเว้นในสภาวการณ์ที่จำกัดมากที่เราขออย่างชัดแจ้งให้ท่านละเว้นการดำเนินการต่อไปนี้เราสนับสนุนให้ท่านทำการลิงก์ โพสต์ไปยังสื่อสังคมออนไลน์ และบริการของบุคคลภายนอก เช่น Facebook หรือ Twitter หรือการแบ่งปันทางอีเมล หรือคัดลอกและแบ่งปันทางอื่น ซึ่งคำร้องและการรณรงค์แต่ละเหตุการณ์ที่ท่านสนใจ แต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อการค้าเท่านั้น หากท่านแบ่งปันคำร้องและการรณรงค์ของผู้ใช้รายอื่น ท่านจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงเนื้อหาใดๆ และท่านจะต้องไม่ลบที่มานั้นออกด้วย เมื่อท่านโพสต์เนื้อหาลงในบริการของบุคคลภายนอกใดๆ ผ่านคุณลักษณะและเครื่องมือใช้งานของแพลตฟอร์มของเรา (เช่น แอป หรือ API ของเรา) ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการให้บริการของบุคคลภายนอกนั้น หากท่านต้องการลบคำร้องการรณรงค์หรือเนื้อหาใดๆ ออกจากบริการของบุคคลภายนอก ท่านควรติดต่อผู้ให้บริการบุคคลภายนอกนั้นและเพื่อขอให้นำการรณรงค์และเนื้อหานั้นออกโดยตรง

  เราไม่มีบริการจัดเก็บเนื้อหาของผู้ใช้: เราไม่ได้มอบบริการเก็บรักษาเนื้อหาไว้ในคลังข้อมูลเราไม่ได้สัญญาว่าจะเก็บหรือทำให้เข้าถึงได้บนแพลตฟอร์มของเราซึ่งเนื้อหาใดๆ ที่ท่านหรือผู้ใช้รายอื่นอาจเคยโพสต์ไว้ในช่วงระยะเวลาใดก็ตาม ท่านคือผู้รับผิดชอบในการสำรองเนื้อหาทั้งหมดที่ท่านโพสต์ไว้บนแพลตฟอร์มแต่เพียงผู้เดียว

 4. แพลตฟอร์มแบบเปิด

  คำร้องและการรณรงค์บน Change.org เป็นตัวแทนของความคิดเห็นที่หลากหลายของคนหลายล้านคน เราไม่รับผิดชอบต่อการเข้าชมเนื้อหาของบุคคลเหล่านั้น และไม่ได้เฝ้าระวังเนื้อหาในส่วนของความถูกต้องตามกฎหมายและความถูกต้องของข้อมูล ท่านจะพบลิงก์ที่นำท่านไปยังเว็บไซต์อื่นบน Change.org เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ของเราไปแล้ว เราจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่ท่านจะพบต่อไปในไซต์เหล่านั้น ซึ่งอาจเป็นเนื้อหาที่แปลก ประหลาดหรือแสนวิเศษ

  เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้ของเรา และเราไม่ได้เฝ้าระวังเนื้อหาของผู้ใช้ด้วย: เนื้อหาที่โพสต์โดยผู้ใช้มาจากผู้คน องค์กรและแหล่งที่มาอื่นๆ ที่หลากหลาย เรามิได้ให้สัญญาว่าที่มาของเนื้อหาใดๆเหล่านั้นมีความน่าเชื่อถือ มีความถูกต้อง มีประโยชน์ ปลอดภัย หรือเนื้อหานั้นมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ และเราไม่ได้สนับสนุนส่งเสริมการรณรงค์หรือคำร้องต่างๆ ใดๆ หรือสนับสนุนมุมมอง ความคิดเห็น ข้อแนะนำ หรือคำแนะนำใดๆ ที่อาจโพสต์ไว้โดยผู้ใช้ด้วย ท่านรับทราบว่าผู้ริเริ่มคำร้องการรณรงค์บางรายอาจมีผลประโยชน์ในการดำเนินการรณรงค์ของเขา เราไม่เฝ้าระวังควบคุม หรือทบทวนคำร้องการรณรงค์ หรือเนื้อหาอื่นใดที่ผู้ใช้ต่างส่งมา หรือประเมินเนื้อหาว่ามีความสอดคล้องกับกฎและระเบียบในระดับต่างประเทศหรือในประเทศหรือไม่ ดังนั้น ท่านต้องใช้งานบริการของ Change.org และไว้วางใจเนื้อหาใดๆ นั้นด้วยความเสี่ยงของตัวท่านเอง

  หากท่านพบว่าคำร้องการรณรงค์ใดๆ หรือเนื้อหาของผู้ใช้อื่นใดละเมิดแนวทางของชุมชนของเรา กรุณาใช้คุณลักษณะ «แจ้งละเมิดนโยบาย» ในหน้าการรณรงค์แต่ละหน้า หรือ ยื่น คำร้องไปที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ ที่ https://help.change.org

  ลิงก์ไปเว็บไซต์อื่น: เมื่อท่านใช้งานแพลตฟอร์มของเรา ท่านจะพบว่ามีลิงก์ต่างๆในหน้าเว็บเพจที่สามารถนำท่านไปเว็บไซต์อื่นที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมอยู่ เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือคุณลักษณะอื่นใดของเว็บไซต์บุคคลภายนอกเหล่านี้ รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ท่านควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเว็บไซต์เหล่านั้น

 5. สิทธิของเรา

  เราเป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม Change.org รวมถึงเว็บไซต์ แอปและบริการในปัจจุบันหรืออนาคต และสิ่งต่างๆ เช่น โลโก้, API, รหัส และเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยพนักงานของเรา เนื้อหาเหล่านี้ไม่ควรแตะต้อง!

  สิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ในและต่อแพลตฟอร์มและบริการของ Change.org รวมถึงเว็บไซต์ของเราแอปพลิเคชั่นที่มีอยู่หรือในอนาคตของเรา API ของเรา ฐานข้อมูล และเนื้อหาที่พนักงานและหุ้นส่วนของเราส่งมาหรือมอบให้ผ่านบริการของเรา (แต่ไม่รวมถึงเนื้อหาที่มอบให้โดยผู้ใช้) เป็นและจะยังคงเป็นทรัพย์สินที่มีสิทธิขาดเฉพาะของ Change.org และผู้อนุญาตสิทธิเท่านั้น แพลตฟอร์มและบริการของเราได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่นๆ ของทั้งสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ท่านไม่ได้รับสิทธิใดๆ ในการใช้งานชื่อของ Change.org หรือเครื่องหมายการค้า โลโก้ ชื่อโดเมน และคุณลักษณะของแบรนด์ที่โดดเด่นอื่นๆ ใดๆ ของ Change.org คำติชม คำวิจารณ์ คำแนะนำที่ท่านอาจให้ไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Change.org หรือการบริการต่างๆ เป็นไปโดยความสมัครใจทั้งสิ้น และเรามีสิทธิที่จะใช้งานคำติชม คำวิจารณ์ และคำแนะนำตามที่เราเห็นสมควรโดยที่ไม่มีข้อผูกพันใดๆ กับท่าน

  ห้ามมิให้ท่านทำสิ่งต่อไปนี้ขณะเข้าถึงหรือใช้งานแพลตฟอร์มและบริการของ Change.org :

  • เข้าถึง ก้าวก่าย หรือใช้งานพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่สาธารณะของแพลตฟอร์มนี้ รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ของ Change.org หรือระบบการส่งมอบบริการทางเทคนิคของผู้ให้บริการของ Change.org
  • ทำให้ใช้งานไม่ได้ ขัดขวาง หรือพยายามที่จะหลบหลีกคุณลักษณะใดๆของแพลตฟอร์มนี้อันเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัย หรือทำการสำรวจ สแกนหรือทดสอบจุดอ่อนของระบบใดๆ ของเรา
  • คัดลอก เปลี่ยนแปลง สร้างงานดัดแปลง วิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineer) ทำการประกอบแบบย้อนกลับ (Reverse Assemble) หรือพยายามที่จะค้นหารหัสที่มาของแพลตฟอร์มหรือบริการของ Change.org
  • เข้าถึงและค้นหาหรือพยายามเข้าถึงหรือค้นหาแพลตฟอร์มของเราในทางใดทางหนึ่ง(โดยอัตโนมัติหรือแบบไม่อัตโนมัติ) โดยมิได้ผ่านคุณลักษณะเครื่องมือค้นหาที่มีให้ตามปกติของเราที่มีไว้บนเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งแอปในอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือ API (และเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ API เหล่านั้นเท่านั้น) การทำดัชนีไฟล์ในเว็บไซต์ Change.org จะอนุญาตให้กระทำได้หากดำเนินการตามข้อกำหนดของไฟล์ robots.txt อย่างไรก็ตาม ห้ามมิให้กระทำการลอกไฟล์ของการบริการ แพลตฟอร์ม และฐานข้อมูลโดยเด็ดขาดชัดแจ้ง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรในข้อตกลงระหว่างท่านและ Change.org
  • ใช้บริการของ Change.org ในทางใดก็ตามเพื่อส่งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงแล้วหลอกลวงหรือมีการระบุที่มาที่เป็นเท็จ (เช่น การส่งอีเมลติดต่อสื่อสารที่เป็นเท็จเพื่อให้ดูเหมือนว่าส่งมาจาก Change.org) หรือ (v) ก้าวก่าย หรือขัดขวาง (หรือพยายามกระทำการดังกล่าว) ซึ่งการเข้าถึงของผู้ใช้รายใด รวมทั้งโฮสต์หรือเครือข่าย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การส่งไวรัส การบรรจุข้อมูลเกินขนาด (Overloading) การทำให้ข้อมูลล้น (Flooding) การทำสแปม การส่งเมลจำนวนมากไปยังแพลตฟอร์มหรือบริการของ Change.org หรือดำเนินการใดทางอื่นใดก็แล้วแต่เพื่อก้าวก่ายหรือสร้างภาระงานที่ไม่มีกำหนดสิ้นสุดบนการบริการของ Change.org
 6. การละเมิดลิขสิทธิ์

  หากท่านคิดว่ามีบุคคลอื่นใดกำลังละเมิดลิขสิทธิ์ของท่านบน Change.org กรุณาแจ้งให้เราทราบ

  หากท่านเชื่อว่าผู้ใช้รายหนึ่งรายใดของเราได้ดำเนินการละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน ท่านควรแจ้งให้ตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ของเราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เราสามารถดำเนินการต่อปัญหานี้ได้ ท่านต้องดำเนินการต่อไปนี้เพื่อแจ้งให้เราทราบ

  1. ระบุงานที่มีลิขสิทธิ์ที่ท่านเชื่อว่าถูกละเมิด
  2. ระบุรายการบริการของเราที่ท่านคิดว่าละเมิดงานของท่าน และให้ข้อมูลที่เพียงพอว่างานนั้นตั้งอยู่ที่ใด(เช่น URL, หรือ ลิงก์ไปยังหน้าที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้เราหาข้อมูลเจอโดยง่าย
  3. ให้ข้อมูลติดต่อคุณให้ไว้กันเรา เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์
  4. แสดงถ้อยแถลงยืนยันแก่เราว่าท่านมีความเชื่อโดยสุจริตใจว่าสิ่งที่ท่านได้ระบุว่าเป็นการละเมิดนั้นไม่ได้รับอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนของเจ้าของ หรือกฎหมายที่บังคับใช้บนแพลตฟอร์มนี้
  5. แสดงถ้อยแถลงยืนยันแก่เราว่าข้อมูลที่ท่านมอบไว้ให้ในการแจ้งเรื่องการละเมิดนั้นมีความถูกต้อง และ(ภายใต้บทลงโทษฐานแจ้งความเท็จ) ยืนยันว่าท่านคือเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ผู้ซึ่งถูกละเมิดซึ่งสิทธิงานของเขา

  ด้านล่างนี้คือรายละเอียดการติดต่อตัวแทนฝ่ายลิขสิทธิ์ของเรา :

  Copyright Enforcement
  Change.org, PBC
  548 Market Street
  Private Mailbox 29993
  San Francisco, CA 94104-5401
  USA/สหรัฐอเมริกา

  Phone: (415) 236-3829
  Fax: (415) 520-2154
  Email: copyright@change.org

 7. การซื้อและการบริจาค

  เราทำงานร่วมกับบริษัทต่างๆ ในการประมวลผลการจ่ายเงินเพื่อให้เราสามารถมุ่งเน้นไปที่การทำงานเพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์มของเรา และเพื่อส่งเสริมเพิ่มพลังให้ผู้คนที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง เมื่อท่านทำการชำระเงิน ท่านตกลงดำเนินการตามข้อกำหนดของบริษัทเหล่านั้น…และต้องชำระเงินจริงๆ ด้วย

  ในการใช้งานแพลตฟอร์มของเราเรามีระบบที่ช่วยให้ท่านสามารถซื้อสินค้าเพื่อการโปรโมทที่เกี่ยวข้องกับคำร้องและการรณรงค์นั้นๆได้ (ตัวอย่างของแคมเปญที่ได้รับการโปรโมท นอกจากนั้นท่านยังสามารถบริจาคเพื่อการกุศลให้แก่องค์กรบุคคลภายนอก หรือซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นได้ หากท่านซื้อหรือบริจาคผ่านแพลตฟอร์มของเรา ท่านตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องหรือจำนวนเงินอื่นใดตามข้อกำหนดการกำหนดราคาและข้อกำหนดการชำระเงินที่เสนอให้แก่ท่านสำหรับการซื้อหรือการบริจาคนั้น จำนวนเงินทั้งหมดไม่รวมภาษี และท่านต้องรับผิดชอบชำระภาษีที่เกี่ยวข้องใดๆ

  สำหรับธุรกรรมการซื้อหรือการบริจาคทั้งหมด ท่านตกลงว่า (ก) ท่านจะไม่ใช้วิธีการชำระเงินที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับอนุญาต (ข) ท่านจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับวิธีการชำระเงินที่ท่านระบุ และ (ค) ธุรกรรมทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุดและขอเงินคืนไม่ได้ (เว้นแต่จะได้รับการระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดย Change.org ตามดุลยพินิจของ Change.org เพียงผู้เดียว) ท่านเข้าใจและรับทราบว่าการชำระเงินที่มอบให้แก่ Change.org ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีสำหรับการบริจาคเพื่อการกุศลได้ การบริจาคเพื่อการกุศลเพื่อองค์กรที่ยอมละเว้นภาษีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มของเราอาจนำไปลดหย่อนภาษีได้ กรุณาอ่านทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องใดๆ ขององค์กรที่รับเงินบริจาคเมื่อทำการบริจาคเงิน

  Change.org อาจว่าจ้างให้บริษัทประเมินผลการชำระเงินที่เป็นบุคคลภายนอกดำเนินการประมวลผลธุรกรรมการซื้อและการบริจาคเหล่านี้ Change.org มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทดำเนินการประมวลผลการชำระเงินเหล่านี้ ดังนั้น Change.org จึงขอปฏิเสธความรับผิดชอบและความรับผิดสำหรับบริการทั้งหมดที่มอบให้โดยบริษัทประมวลผลการชำระเงินใดๆ อย่างชัดแจ้ง และท่านยอมรับว่า Change.org จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายในลักษณะใดก็ตามที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากบริการเหล่านั้น

 8. ความคุ้มครองทางกฎหมายสำหรับเรา

  โอกาสที่การใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ผู้คนทั่วไปทุกที่สามารถใช้งานได้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนั้นไม่มีที่สิ้นสุด เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่ซึ่งผู้คนสามารถโพสต์เนื้อหาลงไป ข้อกำหนดนี้จะมอบความคุ้มครองทางกฎหมายให้แก่เราต่อเหตุการณ์มากมายที่อาจเกิดขึ้น

  ขณะที่เราทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ใช้งานได้ดีเยี่ยมสำหรับผู้คนทั่วไปทุกที่ เราไม่สามารถสัญญากับท่านได้ว่าแพลตฟอร์มนี้จะทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบตลอดเวลา หรือเราจะคงการบริการทั้งหมดนี้ตลอดไป

  เนื้อหาที่ท่านส่งเข้าไปในแพลตฟอร์มไม่ใช่ข้อมูลลับ กล่าวคือ: หากเราสละสิทธิใดๆ ของเราในกรณีเฉพาะใดๆการสละสิทธิดังกล่าวมิได้หมายความว่าเราสละสิทธิต่างๆ ของเราโดยทั่วไปหรือในอนาคต หากเราไม่ใช้สิทธิของเราทั้งหมดตลอดเวลาภายใต้ข้อกำหนดนี้ ไม่ได้หมายความว่าเรากำลังสละสิทธิต่างๆ ของเรา และเราจะตัดสินใจที่จะใช้สิทธิต่างๆ นั้นต่อไปในวันข้างหน้า ข้อกำหนดเหล่านี้ และสิทธิและสิทธิอนุญาตใดๆ ที่มอบไว้ให้ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่สามารถโอนถ่ายหรือโอนต่อให้แก่ท่านได้ แต่เราจะสามารถโอนสิทธินี้ให้บริษัทหรือบุคคลอื่นได้โดยไม่มีข้อจำกัด เราจะไม่ต้องรับผิดต่อท่านหากเกิดความล่าช้าหรือการไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ที่เรามีภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ได้ หากความล่าช้าหรือการไม่สามารถปฏิบัติตามหน้านี้นั้นเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่เหนือความควบคุมตามสมควรของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การนัดหยุดงาน การปิดกั้น สงคราม การกระทำที่เป็นการก่อการร้าย การจราจล ภัยธรรมชาติ ความผิดพลาดหรือการลดลงของพลังงาน หรือของเครือข่ายหรือบริการสำหรับโทรคมนาคมหรือข้อมูล หรือการปฏิเสธการยอมรับ หรือสิทธิอนุญาตโดยหน่วยงานภาครัฐ

  บริการที่เป็นไปตามที่มอบให้: การใช้งานแพลตฟอร์ม Change.orgขึ้นอยู่กับความเสี่ยงในการใช้งานของท่านเอง แพลตฟอร์มนี้ (รวมถึงเนื้อหาที่ท่านพบในแพลตฟอร์ม) ได้มอบให้ท่านบนพื้นฐานแบบ “ตามลักษณะที่เป็น” และ “ตามที่จะมีให้ใช้งาน” Change.org และบริษัทในเครือของตน รวมทั้งซัพพลายเออร์ หุ้นส่วนและตัวแทนของตนขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดในลักษณะใดก็ตามอย่างชัดแจ้ง ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยสำหรับกรรมสิทธิ์ ความสามารถในการซื้อขายได้ในท้องตลาด ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิดสิทธิ

  นอกจากนั้น Change.org และบริษัทในเครือของตน รวมทั้งซัพพลายเออร์ หุ้นส่วนและตัวแทนของตนไม่ขอรับประกันว่า (1) แพลตฟอร์มหรือผลิตภัณฑ์หรือการบริการใดๆ ของตนที่มอบไว้ให้ผ่านแพลตฟอร์มนี้จะตรงตามความต้องการของท่าน (2) แพลตฟอร์มนี้จะไม่ได้รับการขัดขวาง ตรงเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือ Change.org จะดำเนินการซ่อมแซมความผิดพลาดนั้นใดๆ (3) ท่านจะได้รับผลลัพธ์เฉพาะใดๆ จากการใช้งานแพลตฟอร์ม หรือ (4) เนื้อหาใดๆ บนแพลตฟอร์มนี้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบันหรือไม่มีข้อผิดพลาด เนื้อหาใดๆ ที่ได้รับมาผ่านการใช้งานแพลตฟอร์มนี้จะได้รับมาตามดุลยพินิจและความเสี่ยงของท่านเอง และ Change.org จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือข้อมูล หรือสำหรับบักส์ ไวรัส ม้าโทรจันหรือรหัสทำลายอื่นๆ ที่เกิดจากการใช้งานแพลตฟอร์มหรือเนื้อหาใดๆ ที่ได้มาจากแพลตฟอร์มนี้ รัฐบางรัฐไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัย ดังนั้นการยกเว้นข้างต้นอาจไม่นำมาใช้กับท่าน ท่านอาจจะมีสิทธิทางกฎหมายอื่นที่อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐ

  การไม่รับประกันการบริการ: เราอาจจะตัดสินใจยุติการให้บริการแอปหรือการให้บริการอื่นๆหรือการให้บริการบางส่วนบนแพลตฟอร์มของ Change.org ณ เวลาใด ด้วยเหตุผลใดก็ได้ ไม่ว่าในสภาวการณ์ใด Change.org หรือบริษัทในเครือของตน รวมทั้งซัพพลายเออร์ หุ้นส่วนหรือตัวแทนของตนจะไม่ต้องรับผิดต่อค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการขัดจังหวะการใช้งานหรือการที่ไม่สามารถมอบการบริการได้

  ข้อจำกัดความรับผิด: ตราบเท่าที่กฎหมายจะอนุญาตให้กระทำการได้ Change.org หรือบริษัทในเครือของตน รวมทั้งซัพพลายเออร์ หุ้นส่วนหรือตัวแทนของตนจะไม่ต้องมีหน้าที่หรือความรับผิด (ทั้งที่เกิดจากสัญญา การรับประกัน การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ หรือในทางอื่น) ต่อค่าเสียหายหรือความรับผิดต่างๆ ทั้งทางอ้อม อันเนื่องมาจากการผิดสัญญา พิเศษ ที่เป็นการลงโทษ หรือที่เป็นความเสียหายสืบเนื่อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความสูญเสียต่อข้อมูลหรือเนื้อหา รายได้หรือผลกำไร หรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือการเสียชีวิต) ที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแพลตฟอร์ม การบริการ หรือเนื้อหาใดๆ บน Change.org ที่มอบไว้ให้โดยหรือผ่านแพลตฟอร์มหรือการบริการของ Change.org แม้ว่าเราจะได้รับคำแนะนำว่าอาจจะมีความเสียหายนั้นๆ เกิดขึ้นล่วงหน้า ข้อจำกัดนี้นำมาใช้กับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจาก (1) การใช้งานหรือความไม่สามารถใช้งานแพลตฟอร์ม และการเข้าถึงบริการของท่าน (2) ต้นทุนของการจัดหามาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการทดแทนต่างๆ (3) การเข้าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการแจกจ่ายที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเนื้อหาที่ท่านส่งผ่านแพลตฟอร์ม (4) เนื้อหาบุคคลภายนอกที่ท่านเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์ม หรือ (5) เหตุการณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของแพลตฟอร์มและการให้บริการของ Change.org รวมถึงเว็บไซต์ API แอปในปัจจุบันหรืออนาคตใดๆ การติดต่อสื่อสารทางอีเมล และเนื้อหา Change.org บนเว็บไซต์บุคคลภายนอกอื่นๆ ประเทศบางประเทศและรัฐบางรัฐไม่อนุญาตให้มีการจำกัดหรือการยกเว้นซึ่งค่าเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือค่าเสียหายประเภทอื่น ดังนั้นข้อจำกัดบางประการข้างต้นอาจไม่นำมาใช้กับท่าน

  โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่อาจขัดกับเนื้อหาในข้อกำหนดนี้ ความรับผิดของ Change.org และความรับผิดของบริษัทในเครือของตนแต่ละราย รวมทั้งซัพพลายเออร์ หุ้นส่วนและตัวแทนของท่านหรือบุคคลภายนอกใดๆ ภายใต้สภาวการณ์ใดๆ จะจำกัดไว้ไม่ให้เกินมูลค่าหนึ่งร้อยดอลล่าร์สหรัฐ ($100) หรือจำนวนเงินที่ท่านได้ชำระให้แก่เราในช่วงสิบสอง (12) เดือนที่ผ่านมา

  ความรับผิด: ท่านตกลงที่จะรับผิด แก้ต่าง (หากเราร้องขอ) และปกป้อง Change.org และบริษัทในเครือของตนรวมทั้งซัพพลายเออร์ หุ้นส่วนและตัวแทนของตนจากและต่อการฟ้องร้อง การเรียกร้อง ความสูญเสีย ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความตามสมควร) ที่เกิดจากเนื้อหาที่ท่านโพสต์หรือส่งไป การใช้งานของหรือความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ Change.org, แอปพลิเคชั่น, API, และลักษณะอื่นใดของแพลตฟอร์มหรือการให้บริการของ Change.org รวมทั้งการละเมิดข้อกำหนดนี้หรือการละเมิดซึ่งสิทธิใดๆ ของบุคคลภายนอกใดๆ โดยท่าน หน้าที่ในการชดใช้ความผิดของท่านจะคงอยู่แม้ข้อกำหนดนี้รวมทั้งการใช้งานแพลตฟอร์มและการบริการของ Change.org จะสิ้นสุดไปแล้ว

  สัญญาผูกมัด: เมื่อท่านใช้งานแพลตฟอร์มของ Change.orgท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้และระเบียบชุมชนของเรา และท่านยิมยอมให้ Change.org เก็บรวบรวม ใช้งานและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับท่านดังที่ระบุไว้ในนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา รวมทั้งนโยบายเรื่องคุ้กกี้ หากท่านยอมรับข้อกำหนดและนโยบายเหล่านี้และใช้งานบริการของ Change.org ในนามของบริษัท องค์กร รัฐบาลหรือนิติบุคคลทางกฎหมายอื่นๆ ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านได้รับการมอบอำนาจให้กระทำการดังกล่าว

 9. การระงับข้อพิพาท

  หลักการที่อยู่เบื้องหลัง Change.org ประการหนึ่งคือการที่ผู้คนทั่วไปได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่ดำเนินการตัดสินใจโดยตรงและบรรลุทางออกร่วมกัน หากท่านไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจที่เราทำไปอย่างรุนแรง เราขอให้เราทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสปรึกษาหารือกัน ก่อนที่เราจะทำการฟ้องร้องในศาล

  Change.org เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและข้อกำหนดเหล่านี้ได้รับการบังคับโดยกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียและสหรัฐอเมริกา โดยไม่ได้คำนึงถึงหลักการการขัดกันของกฎหมายของรัฐหรือประเทศ หากศาลที่มีอำนาจเพียงพอตัดสินใจว่าส่วนใดของข้อกำหนด นโยบายและแนวทางเหล่านี้เป็นโมฆะ ไม่ให้บังคับใช้เนื้อหาในส่วนที่เป็นโมฆะนั้น แต่เนื้อหาส่วนอื่นจะยังคงมีผลบังคับใช้ ภาษาที่ใช้เป็นทางการของข้อกำหนดเหล่านี้คือภาษาอังกฤษ หากมีความขัดแย้งกันระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษและเวอร์ชันฉบับแปลใดๆ ให้ยึดถือเวอร์ชันภาษาอังกฤษเป็นหลัก

  ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท การเรียกร้อง คำถามหรือความขัดแย้งกันใดๆ เกิดขึ้น จากหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือมีการกล่าวหาว่ามีการละเมิดข้อกำหนดนั้น ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิดหรือในทางอื่น ระหว่างท่านและเรา เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการระงับข้อพิพาทนั้นๆ หากเกิดข้อพิพาทขึ้น คู่สัญญาฝ่ายที่ร้องเรียนจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายในเอกสารที่มีหัวข้อเฉพาะว่า “เอกสารแจ้งเตือนเรื่องข้อพิพาท” ซึ่งมีการระบุลักษณะที่เฉพาะเจาะจงของข้อพิพาทนั้น กรุณาส่งข้อโต้แย้งและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปที่ help@change.org หรือ สำนักงานใหญ่ของเราตามที่อยู่ด้านล่างนี้:

  การระงับข้อพิพาท (Dispute Resolution)
  Change.org, PBC
  548 Market Street
  Private Mailbox 29993
  San Francisco, CA 94104-5401
  USA/สหรัฐอเมริกา

  และท่านยังสามารถติดต่อศูนย์ให้ความช่วยเหลือของเราได้ที่ https://help.change.org/ เพื่อแจ้งให้เราทราบว่าท่านได้ส่งเอกสารแจ้งเตือนเรื่องข้อพิพาททางไปรษณีย์แล้ว

  หลังจากที่ Change.org ได้รับเอกสารแจ้งเตือนเรื่องข้อพิพาทแล้วคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะปรึกษาและเจรจาต่อรองกันโดยสุจริตใจ คำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย และพยายามที่จะหาทางออกที่เป็นกลางและยุติธรรมให้กับข้อพิพาทจนเป็นที่พอใจของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงหาทางออกเพื่อยุติข้อพิพาทผ่านกลไกการยุติข้อพิพาทภายใน 90 วันหลังจากที่ได้รับเอกสารแจ้งเตือนเรื่องข้อพิพาทเบื้องต้นและข้อเรียกร้องใดๆ หลังจากนั้นแล้ว จะมีการดำเนินการพิจารณาคดีหรือการฟ้องร้องทางกฎหมายอันเกี่ยวเนื่องกับบริการของ Change.org กับศาลของรัฐบาลกลางหรือของรัฐที่ตั้งอยู่ในเขตซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาเท่านั้น และท่านยินยอมให้มีการดำเนินการตามเขตอำนาจและสถานที่ตั้งของศาลนั้น และสละสิทธิคัดค้านใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีการไม่รับฟ้องของศาล (Inconvenient Forum)

 10. วิธีการติดต่อเรา

  วิธีที่ดีที่สุดในการติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัวของเราคือการส่งอีเมลหา ศูนย์ให้ความช่วยเหลือของเรา ท่านสามารถส่งจดหมายหาเราได้เช่นกัน แต่เราอาจไม่สะดวกรับจดหมายที่ส่งทางไปรษณีย์ เพราะเราเป็นบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเป็นหลัก

  เราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านจะส่งคำถาม ข้อกังวล หรือคำติชมเกี่ยวกับนโยบายนี้มาให้เรา หากท่านมีคำแนะนำใดๆ สำหรับเรา กรุณาบอกให้เราทราบ โดยติดต่อแผนกช่วยเหลือ (Help Desk) ของเราที่ https://help.change.org/ หรือเขียนไปที่ที่อยู่ด้านล่างนี้ :

  Change.org, PBC
  548 Market Street
  Private Mailbox #29993
  San Francisco, CA 94104-5401
  USA/สหรัฐอเมริกา

  นอกจากนี้ คุณสามารถติดต่อเราผ่านสำนักงานประจำสหภาพยุโรป:

  Change.org, PBC
  Carrer de Santaló 10, 1º Piso
  08021 Barcelona
  Spain/ประเทศสเปน

  เนื่องจากอีเมลหรือไปรษณีย์อาจไม่ปลอดภัยเสมอไป ดังนั้น กรุณาอย่าระบุข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนอื่นๆ ในอีเมลหรือจดหมายของคุณที่ส่งมาหาเรา

  ขอขอบคุณที่ท่านสนับสนุนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าในชุมชนของท่าน! เราตื่นเต้นที่จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ท่านร่วมสนับสนุนต่อไป!

Written by
pchew
กุมภาพันธ์ 20, 2018 6:50 pm