เลือกตั้ง 2562

โพลชี้คนเตรียมตัวออกไปใช้สิทธิ ยังหวังผู้แทนที่ไม่ลืมประชาชน

12 ก.พ. 2562ผลสำรวจจาก Change.org ชี้คนตื่นตัวเตรียมตัวออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่ที่ไม่มั่นใจมากที่สุดคือ ความโปร่งใสของการจัดการเลือกตั้งทั้งระบบ และความขัดแย้งของขั้วการเมืองที่ไม่จบสิ้น ขณะที่ประเด็นการหาเสียงที่ประชาชนต้องการให้พูดถึงมากที่สุดคือ ความเป็นธรรมทางกฎหมาย/ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม การแก้ปัญหาคอรัปชั่น และเศรษฐกิจ

เว็บไซต์รณรงค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม Change.org เปิดผลโพล “YOUR VOICE: ส่งเสียงเปลี่ยนประเทศ” สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานเว็บไซต์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2562 เผยความรู้สึกต่อการเลือกตั้ง ความคาดหวังต่อพรรคการเมือง ประเด็นที่อยากให้ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งแจกแจงนโยบายเวลาหาเสียง และปัญหาเร่งด่วนที่อยากให้แก้ไขจริงจัง

วริศรา ศรเพชร ผู้อำนวยการ Change.org ประเทศไทยกล่าวว่า “ท่ามกลางการแข่งขันทางการเมืองที่กำลังเข้มข้นขึ้นทุกนาที การส่งเสียงของผู้ใช้ Change.org ครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณว่าอย่าลืมประชาชน ที่ยังหวังจะมีตัวแทนที่ตั้งใจเข้าไปแก้ปัญหาเพื่อประชาชน รับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในประเทศนี้ และทำงานอย่างมีภาระรับผิดชอบต่อคนที่เลือกเข้ามา”

“การรณรงค์บน Change.org ที่นำโดยคนธรรมดาทั่วไปอยู่ทุกวันนั้นแสดงถึงพลังประชาชนที่สามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคมได้ แบบสำรวจครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน เป็นการส่งเสียงว่าประชาชนต้องการให้อะไรเปลี่ยน และจะคอยเฝ้าดูว่าใครบ้างที่ฟัง ใครบ้างที่รักษาสัญญา ใครบ้างที่ไม่ลืมประชาชน” วริศรากล่าว

“Your VOICE: ส่งเสียงเปลี่ยนประเทศ” สำรวจความคิดเห็นผู้ใช้ Change.org ผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างช่วงวันที่ 2-31 มกราคม มีผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม 5,136 คน เป็นชาย 62.31% หญิง 36.61%

เมื่อถามว่าประชาชนตื่นเต้นกับอะไรมากที่สุด 43.59% บอกว่าตั้งหน้าตั้งตารอเห็นบรรยากาศการเมืองที่กำลังจะเปลี่ยนแปลง สำหรับสิ่งที่รู้สึกกังวลใจมากที่สุด 60.36% ตอบว่ากังวลเรื่องความโปรงใสของการจัดเลือกตั้งทั้งระบบ ตั้งแต่การทำงานของกกต. การซื้อเสียง โกงผลเลือกตั้ง ฯลฯ ขณะที่ 51.70% คิดว่าการเลือกตั้งไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างขั้วการเมืองต่างๆ

ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและความเป็นธรรมทางกฎหมายมาหนึ่ง!

เมื่อให้จัดลำดับความสำคัญของประเด็นปัญหาทางสังคมที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน และอยากเห็นนักการเมืองพูดถึงในนโยบายพรรคมากที่สุด (โดยแต่ละคนที่ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 62.99% ตอบว่าเรื่องความเป็นธรรมทางกฎหมาย/ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 62.66% ตอบว่าต้องเน้นเรื่องความโปร่งใส การแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น และ 55.78% อยากให้เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องรายได้และปากท้อง

เมื่อถามถึงเรื่องสิทธิผู้หญิง ระบบบริการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ผู้ใช้ Change.org ให้ความสนใจ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าประเด็นหลักๆ เหล่านี้ควรได้รับการแก้ไขก่อน:

กลุ่มคนรุ่นใหม่รอเลือกตั้งเป็นครั้งแรก: “อะไรที่ดีก็ทำไป ทำให้ได้ตามที่พูดก็พอ”

สำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่กำลังรอใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นครั้งแรก (อายุระหว่าง 18-24 ปี) ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็น 16.67% ของผู้ร่วมตอบแบบสอบถามทั้งหมด ผลโพลระบุ 56.18% รู้สึกตื่นเต้นกับบรรยากาศการเมืองที่กำลังจะเปลี่ยนไป 92.70% บอกว่าจะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งแน่นอน

แต่เมื่อถามถึงความเข้าใจเกี่ยวกับที่มา การจัดการ และระบบการเลือกตั้ง 2562 69.85% ตอบว่าพอเข้าใจบ้างและไม่เข้าใจเลย โดยประเด็นที่คาใจส่วนใหญ่คือเรื่องหน้าตาของบัตรเลือกตั้ง วิธีการแบ่งเขตและการนับคะแนน นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสงสัยว่าทำไมต้องให้อำนาจสมาชิกวุฒิสภาเลือกนายกรัฐมนตรี

แนวโน้มนี้ไม่ต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 30 ปีขึ้นไปมากนัก ซึ่ง 94.58% ตอบว่าจะไปเลือกตั้ง 24.14% ตอบว่าเข้าใจระบบการเลือกตั้งอย่างดี 56.77% พอเข้าใจบ้าง และ 19.09% ไม่เข้าใจเลย

เมื่อถามว่าจะเลือกพรรคการเมืองที่เน้นนโยบายอะไรเป็นสำคัญ กลุ่มคนรุ่นใหม่แสดงความคิดเห็นหลากหลาย มีตั้งแต่ “อะไรที่ดีก็ทำไป ทำให้ได้ตามที่พูดก็พอ” “ลดขนาดกองทัพ/ ยกเลิกเกณฑ์ทหาร” “ความโปร่งใสในการบริหารจัดการงบประมาณ” และ “อยากเห็นการปฏิรูปคุณภาพการศึกษา” บางส่วนบอกว่า “ถ้ายกเลิกการบังคับไว้ทรงผมเกรียนได้ยิ่งดี”

ส่งเสียงเปลี่ยนประเทศ

ผู้ตอบแบบสอบถาม 92.85% อยากให้ภาครัฐรับฟังเรื่องร้องเรียนออนไลน์ เหมือนกับหลายๆ ประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษที่มีช่องทางออนไลน์ให้ประชาชนสามารถเข้าไปร้องเรียนได้ และถ้าประเด็นนั้นๆ มีผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุนเกิน 100,000 คน เรื่องก็จะได้รับการพิจารณาเพื่อนำไปอภิปรายในสภาต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สมัครฯ สามารถมาสร้างโปรไฟล์บน Change.org เป็น “ผู้มีอำนาจตัดสินใจ” ได้ ซึ่งจะทำให้เข้าไปตอบข้อเรียกร้องต่างๆ ถึงตัวเองบน Change.org ได้โดยตรง โดยบทสนทนาทั้งหมดอยู่บนพื้นที่ออนไลน์ที่ใครๆ ก็สามารถติดตามได้ และส่งตรงถึงทุกคนที่ลงชื่อในเรื่องรณรงค์นั้นๆ เหมือนที่ผู้นำในหลายๆ ประเทศทำ ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีในอินเดีย สมาชิกสภาฯ ในอังกฤษ หรือประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนปัจจุบัน ที่เห็นคุณค่าของการแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนและมาตอบเรื่องเรียกร้องต่างๆ บน Change.org

“เรามองว่าการตอบรับของผู้สมัครฯ ต่อเสียงประชาชนที่สื่อสารผ่านแบบสอบถามว่าปัญหาไหนต้องการให้แก้ก่อน รวมไปถึงเรื่องรณรงค์ต่างๆ บน Change.org เป็นโอกาสที่สามารถใช้แสดงถึงความรับผิดชอบต่อประชาชน แสดงอุดมการณ์ให้เห็นว่าเปิดกว้างรับฟังเสียงประชาชนแค่ไหน จริงจังและโปร่งใสกับสัญญาที่ให้ไว้แค่ไหน” วริศรา กล่าวทิ้งท้าย

Written by
hatailimprayoonyong
February 12, 2019 2:47 pm