ระเบียบชุมชน

Change.org คือพื้นที่ออนไลน์เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก ภารกิจของเราคือสนับสนุนให้ผู้คนจากทุกหนทุกแห่งสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาต้องการเห็นบนโลกใบนี้ เนื่องจากเราเป็นแพลตฟอร์มแบบเปิด ทุกๆ คนจึงสามารถใช้บริการของเราได้ ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ที่ไหนและมีความเชื่ออย่างไร โดยมีหลักการง่ายๆ คือร่วมกันทำให้พื้นที่แห่งนี้ปลอดภัยสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาแคมเปญ การแสดงความคิดเห็น รูปภาพ หรือชื่อบัญชี

เรามีหน้าที่ทำให้พื้นที่แห่งนี้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลง ในขณะที่รักษาความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้ใช้บริการอย่างเต็มความสามารถของเรา ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีกติกาชุมชน และ ข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อควรปฏิบัติ

เราดีใจมาก ที่ได้เห็นคุณทำสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้บน Change.org :

 • รายงานปัญหาที่คุณต้องการเปลี่ยน เล่าประสบการณ์ส่วนตัวของคุณเมื่อเริ่มการรณรงค์ อธิบายปัญหา และผลกระทบของปัญหาที่มีต่อตัวคุณ ครอบครัวของคุณ เพื่อน หรือสังคม จากนั้นอธิบายถึงทางออก เสนอแนวทางการแก้ไข และวิธีที่ที่จะชวนคนอื่นสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานี้
 • เลือกผู้มีอำนาจตัดสินใจที่สามารถให้ในสิ่งที่คุณต้องการได้ ผู้มีอำนาจตัดสินใจอาจเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่ง กลุ่มคนหรือบริษัทที่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้โดยตรง ทำงานร่วมกับพวกเขาในการหาวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้งในและนอกแพลตฟอร์มของเรา
 • ระดมเพื่อนของคุณ ครอบครัวและชุมชนโดยการแชร์เรื่องรณรงค์ของคุณเพื่อให้ผู้อื่นได้ตระหนักถึงปัญหา ใช้เครื่องมือบนแพลตฟอร์มเพื่อเผยแพร่การรณรงค์ของคุณให้บุคคลอื่นๆ ได้รับทราบผ่านสื่อสังคมออนไลน์
 • เปิดใจกับความคิดที่แตกต่างและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น คุณอาจไม่เห็นด้วยเอามาๆ เลยกับบางแคมเปญบนเว็บไซต์ แต่ ‘ความเปลี่ยนแปลง’ จะเกิดขึ้นได้เมื่อคนที่มีภูมิหลังและมุมมองที่แตกต่างหลากหลายสามารถสนทนาหาทางออกร่วมกัน ตราบใดก็ตามที่ทุกคนทำตามระเบียบชุมชนของเรา ทุกความคิดเห็น ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือเห็นต่าง ก็มีพื้นที่แสดงออกบน Change.org
 • แจ้งความคืบหน้าให้ผู้สนับสนุนของคุณทราบ รายงานทั้งข่าวดีและข่าวไม่ค่อยดีของการรณรงค์ และเสนอวิธีการที่พวกเขาจะสามารถช่วยได้ ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ผู้สนับสนุนของคุณต้องการให้การรณรงค์ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับคุณ ดังนั้น พาพวกเขาเดินทางร่วมไปกับคุณ

ข้อห้ามปฏิบัติ

สิ่งเหล่านี้อาจทำให้เราต้องลบเนื้อหาหรือจำกัดบัญชีผู้ใช้ “เนื้อหา” ในที่นี้หมายถึงข้อความและภาพที่อยู่ในเรื่องรณรงค์ ชื่อบัญชี ความคิดเห็น และอื่นๆ ที่คุณเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม

 • ห้ามใช้ความรุนแรง – ความคิดเป็นสิ่งที่ทรงพลัง และสามารถเป็นแรงกระตุ้นที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างหนักแน่นและสันติ เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่ปลุกระดม ชื่นชม หรือสนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงโดยตรงต่อบุคคลใดๆ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนบุคคลหรือกลุ่มคนที่ใช้ความรุนแรง ไม่ว่าคุณจะอินกับประเด็นใดก็ตาม อย่าแสดงออกด้วยการใช้ความรุนแรง
 • ห้ามใช้วาจาที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง – เราสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แต่เราไม่อนุญาตให้ใช้วาจาที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง วาจาที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังนั้น โดยทั่วไปหมายถึงการสนับสนุนความเชื่อหรือการกระทำที่โจมตีหรือกล่าวหากลุ่มบุคคลที่มีคุณสมบัติบางอย่างร่วมกัน เช่น อายุ สีผิว ความทุพพลภาพ ชาติพันธุ์ อัตลักษณ์ทางเพศ เชื้อชาติ ชาติกำเนิด เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ อาการทางการแพทย์ หรือสถานะการเป็นทหารผ่านศึก
  • อายุ
  • สีผิว
  • ความทุพพลภาพ
  • ความเชื่อ
  • ระบุเพศ
  • สัญชาติ
  • ชาติกำเนิด
  • ชาติพันธุ์
  • ศาสนา
  • เพศสภาพ
  • รสนิยมทางเพศ
  • ความเจ็บป่วย หรือ
  • สถานะทหารผ่านศึก
 • เราไม่อนุญาตให้มีเนื้อหา (รวมทั้งสัญลักษณ์และโลโก้) ใดใดจากองค์กรหรือบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มคนที่สร้างความเกลียดชัง นอกจากนี้ยังรวมถึงเนื้อหาที่สนับสนุนกลุ่มดังกล่าว
 • อย่าชี้นำให้เข้าใจผิด – เราจะลบเนื้อหาที่ตรวจสอบแล้วว่าไม่เป็นความจริง และเนื้อหาที่มีความเป็นไปได้ว่าจะทำให้ผู้อื่นมีอันตราย
 • ห้ามปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่นๆ – Change.org ได้รับการออกแบบมาเพื่อแบ่งปันเรื่องราวของบุคคลจริง เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง คุณจำเป็นต้องใช้ที่อยู่อีเมล์เพื่อเริ่มหรือลงชื่อสนับสนุนการรณรงค์ เราไม่อนุญาตให้แต่ละคนมีหลายบัญชี ห้ามลงชื่อสนับสนุนการรณรงค์แทนบุคคลอื่นๆ ใช้ที่อยู่อีเมล์ของคนอื่น หรือปลอมแปลงเป็นคนอื่น ซึ่งรวมถึงบุคคลสาธารณะและองค์กรต่างๆ
 • ห้ามละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น – เนื้อหาส่วนใหญ่บน Change.org เป็นสาธารณะ ดังนั้นโปรดเคารพความเป็นส่วนตัวของคนที่คุณกล่าวถึง ห้ามโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่อีเมล์ส่วนบุคคล เอกสารที่ระบุตัวตน หมายเลขบัตรเครดิต ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ส่วนบุคคล หรือโพสต์รูปถ่ายของบุคคลในสภาพแวดล้อมส่วนตัวโดยมิได้ได้รับคำยินยอมจากเจ้าของ。
 • ห้ามข่มเหงรังแกผู้อื่น – คุณสามารถใช้งาน Change.org โดยไม่ละเมิดคนอื่น ขณะที่คุณกำลังพยายามโน้มน้าวผู้มีอำนาจตัดสินใจและระดมหาผู้สนับสนุนให้ร่วมลงชื่อ ขอให้เน้นการกระทำของบุคคลมากกว่าบุคลิกลักษณะส่วนตัว แม้การโต้เถียงและความขัดแย้งต่างๆ จะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรสำหรับเรา แต่เราไม่อนุญาตให้มีการแอบติดตาม ข่มขู่ รังควาญ หรือการข่มเหงรังแกทุกรูปแบบ
 • อย่า “แรง” เกินจำเป็น – เรื่องดราม่ารุนแรงอาจทำให้การรณรงค์สำเร็จหรือล้มเหลวก็ได้ เนื้อหาแรงๆ อาจใช้เพื่อประณามพฤติกรรมหรือแสดงให้เห็นถึงความร้ายแรงของปัญหาได้ แต่โปรดเตือนให้ผู้ใช้คนอื่นๆ ทราบถึงเนื้อหานั้นๆ เมื่อทำได้ นอกจากนี้ อย่าโพสต์ภาพและคำพูดที่แสดงให้เห็นความรุนแรง แสดงออกเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง หรือสร้างความรันทดหดหู่โดยพร่ำเพรื่อ
 • ห้ามก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็ก – พ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้นที่มีสิทธิโพสต์รูปภาพและเนื้อหาเกี่ยวกับบุตรหลานของตนออนไลน์ ห้ามใช้ Change.org เพื่อโพสต์เนื้อหาที่ละเมิดกฎหมายการคุ้มครองเด็ก สื่อลามกอนาจารเด็ก หรือการแสวงหาประโยชน์ทางเพศกับเด็ก เราต้องการปกป้องคุ้มครองเด็ก ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมคุณต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปีขึ้นไปจึงจะสามารถใช้ Change.org ได้
 • ห้ามส่งสแปม – Change.org มีไว้สำหรับเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เรายอมได้หากมีผู้ได้รับประโยชน์ทางการค้าเมื่อการรณรงค์ประสบความสำเร็จ แต่คุณไม่ควรใช้แพลตฟอร์มเพื่อการขายสินค้าหรือบริการโดยตรง หรือสแปมผู้ใช้งานคนอื่นๆ
 • อย่าให้ข้อมูลส่วนตัว เช่น อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์บัญชีธนาคาร
 • ห้ามละเมิดกฎหมาย – คุณสามารถใช้ Change.org เพื่อรณรงค์ให้มีการแก้ใขกฏหมายต่างๆ ที่คุณต้องการเปลี่ยน แต่คุณไม่สามารถใช้พื้นที่นี้สำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้ Change.org ของคุณไม่ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายที่ปกป้องสิทธิของบุคคลอื่นๆ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีหลักฐานข้อเท็จจริง เนื่องจากเราอาจต้องลบเนื้อหาที่ทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงหากไม่มีมูลความจริง

หมายเหตุ ‘เนื้อหา’ หมายความรวมถึงข้อความ และภาพที่ใช้ในการรณรงค์ ชื่อบัญชี การแสดงความคิดเห็น และอื่นๆ ใดก็ตามบนแพล็ตฟอร์ม หากเราพบว่ามีเนื้อหาที่ละเมิดระเบียบชุมชนหรือข้อตกลงการใช้บริการ เรามีความจำเป็นต้องลบเนื้อหานั้นออก หรือหากเราเตือนแล้วยังพบการละเมิด เราอาจถึงกับต้องปิดบัญชีผู้ใช้งาน

โปรดรายงานปัญหา!

หากคุณพบเนื้อหาใดๆ บน Change.org ที่บ่งชี้ถึงสถานการณ์ฉุกเฉิน ตัวอย่างเช่น หากมีใครตกอยู่ในอันตราย โปรดแจ้งให้เราทราบ แต่อันดับแรก โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นของคุณทันที

ในแต่ละเดือน เรามีเรื่องรณรงค์นับหมื่นจากผู้ใช้แพลตฟอร์มของเรา เรื่องรณรงค์ต่างๆ เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ตลอดเวลา เราจึงอยากให้ผู้ใช้งานเว็บช่วยกันสอดส่องและการรายงานการละเมิดกติกาของชุมชนหากเจอแคมเปญที่ไม่เหมาะสม

โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณพบเห็น “ข้อห้ามปฏิบัติ” ใดๆ ข้างต้น วิธีที่ดีที่สุดที่จะแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการละเมิดกติกาของชุมชนนี้ก็คือ การเข้าสู่ระบบและคลิกที่ «แจ้งละเมิดนโยบาย» สำหรับการรณรงค์แต่ละเรื่อง หรือแจ้งให้เราทราบโดยติดต่อเราผ่าน ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ เมื่อเราได้รับแจ้งแล้ว ทีมงานของเราจะตรวจสอบว่าเนื้อหาดังกล่าวละเมิดกติกาการใช้งานหรือไม่

ผู้คนมากกว่า 440 ล้านคนใช้งาน Change.org ใน 196 ประเทศ ความหลากหลายนี้เป็นสิ่งที่ดี แต่ก็หมายความว่าคุณอาจจะต้องเจอเนื้อหาที่คุณไม่เห็นด้วย เราเชื่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งหมายถึงเราจะไม่เซ็นเซอร์เนื้อหาที่ไม่ละเมิดกติกาของชุมชนหรือข้อตกลงการใช้บริการของเรา

แทนที่จะขอให้ Change.org ลบเนื้อหาที่คุณไม่ชอบ วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการตอบโต้เนื้อหาที่ทำให้คุณไม่พอใจคือการเริ่มเรื่องรณรงค์ในสิ่งอื่นที่ต่างไป และระดมพลให้คนอื่นเข้าใจมุมมองของคุณ เราเห็นการรณรงค์ของฝ่ายต่างๆ ที่มีความเห็นขัดแย้งกันในเรื่องต่างๆ ตลอดเวลา ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆ ข้อดีของการเป็นแพลตฟอร์มแบบเปิด

ขอขอบคุณที่สนับสนุนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทุกวัน!

Written by
pchew
February 20, 2018 6:52 pm